Installera värmepump med Energihuset i Åre

- För din ekonomi och vår gemensamma miljö

En värmepump återvinner lagrad solenergi från berg, jord, vatten eller luft och producerar värme och varmvatten för ditt hus.

Att med hjälp av värmepump utnyttja den gratis energi som finns där, sparar du stora pengar med hjälp av din värmepump redan första året.

Vinsten med värmepump blir dubbel eftersom en värmepump är bra för miljön.

Energihuset i Åre AB har arbetat med värmepumpar i Åre kommun sedan mitten av 90-talet.

Att utnyttja lagrad solenergi med hjälp av vatten värmepump, jord värmepump, sjö värmepump eller luft värmepump är det vanligaste, och ett mycket driftsäkert sätt att skapa energibesparing och ekonomi för sin bostad och vår gemensamma miljö.

Energihuset i Åre AB hjälper alltid till att hitta rätt typ av värmepump och rätt effektstorlek.

Med en optimal värmepump för just ditt hus och dina förutsättningar kan energibesparingen öka väsentligt.

 

 

Energihuset i Åre AB | Såå 1216 | 83013 ÅRE
Telefon: 0647-66 53 54 | Fax: 0647-66 53 55 | E-post: info@energihuset.se

Hemsida levererad av Smelink WEB