Energibesparing Åre med Energihuset i Åre

- Värmen finns faktiskt på din egen tomt!

Om du ser dig omkring på din tomt så finns värmen både i marken och i luften eller i vattnet.

Energibesparing kan du få från uteluften med hjälp av en luftvärmepump, från berget med hjälp av bergvärmepump eller frånluftsvärmepump som tar till vara husets avluft som annars endast gör kråkorna på skorstenen glada, eller en sjövärmepump som skapar energibesparing från vattnet i en sjö eller vattendrag

Solvärmesystem i form av solpaneler som du monterar på husets tak eller vägg finns i flera modeller med riktigt bra verkningsgrad, Energihuset i Åre AB har genom åren installerat många stora och små solvärme system och solvärmeanläggningar runt om i Åre kommun, biobränslen via pellets eller ved, egen småskalig vindkraft på tomten kommer mer och mer, dock finns det mycket begränsat med leverantörer av dessa ännu som kan klara Åre och de stundvis extrema väderförhållanden som kan råda runt om i Åre kommun.

Lågenergibelysning av olika konstruktioner finns nu på marknaden exempelvis sk. LED belysning, lysrörsarmaturer av lågenergityp dessa typer börjar bli riktigt bra och ger helt ok. belysningskomfort.

Energibesparing med isolering av huset

Att isolera sitt hus väl i golv, väggar och tak är ett måste, speciellt väl fungerande takisolering är viktigt, att kontrollera tätningar i fasaden, fönster, dörrar mm är något som ger mycket större energibesparing än många kan tro.

Ventilation av ditt hus är nödvändigt för att inomhusklimatet ska fungera och bli behagligt, se till att inte överventilera, det skapar drag som kan upplevas som obehagligt om utetemperaturen är lägre än inomhustemperaturen, vintertid så fungerar ibland ventilationen med sk. självdrag (den mekaniska fläkten går då att stänga av) rådfråga först en fackman innan du stänger av fläkten så att detta är möjligt i just ditt hus.

Om du har behov att kyla ditt hus så finns det ett mycket smart sätt, nämligen att kyla huset med grundvattnet i ex. ditt energihål som är borrat för att ta värme ur berget till din bergvärmepump, vi leder upp vattnet som sedan kyler inomhusluften med hjälp av en eller flera fläktkonvektorer, det uppvärmda vattnet från rummet för vi sedan in i bergvärmepumpen som gör att bergvärmepumpen får en betydligt ökad verkningsgrad vid exempelvis produktion av varmvatten sommartid, kylsystemet kallas även för naturkyla.

Energihuset i Åre AB har ett flertal installerade kylanläggningar sk. naturkyla i både villor och stora fastigheter, bland annat så har Energihuset i Åre AB byggt kylsystem för kylrum i flera hotell i Åre kommun.

Energibesparing av ventilationsluften som beskrivs enligt ovan har Energihuset i Åre AB utfört på flera hotell i Åre Kommun med god energibesparing som följd.

Energihuset i Åre AB | Såå 1216 | 83013 ÅRE
Telefon: 0647-66 53 54 | Fax: 0647-66 53 55 | E-post: info@energihuset.se

Hemsida levererad av Smelink WEB